Produktion

Trøjborg Hovedgård drives økologisk og har generelt et stort fokus på bæredygtighed.

Vi driver kvægbrug med malkekøer samt agerjord med mange forskellige afgrøder. 

Økologisk landbrug

Trøjborg Hovedgårds produktion

Vi købte Trøjborg i 1992, hvor vi startede med at bygge en kostald med plads til 120 køer. Da stalden stod færdig i 1993 flyttede vi ud på Trøjborg.

Nuværende produktion har vi en kvægbesætning på 300 års køer, som er krydset med sortbrogede, røde og Montbeliarde. I 2019 udvidede vi kobesætningen med en ny kostald og malkecenter, så der i dag er topmoderne anlæg med plads til 350 årskøer.

Vores malkekøer producerer 11.250 kg EKM pr år.

Vi driver 750 ha agerjord i samarbejde med Visby Hedegaard, hvor vi dyrker mange forskellige afgrøder som: Hestebønner, lupiner, raps, kartofler, frøgræs, hvede, byg, havre, rug, majs, græs.

Vi laver det meste af markarbejdet selv, dog står maskinstationen for udbringning af gylle, skårlægning, rivning og snitning af græs og majs.
Vi har 4-6 fuldtidsansatte